Privacy-statement

 
POLSPOTTEN gevestigd aan Hollandweg 1, 1432 GD Aalsmeer Nederland
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Artikel 1. Contactgegevens:
 
https://www.polspotten.nl/
Hollandweg 1
1432 GD Aalsmeer
Nederland
+31 (0)297 329 222
info@polspotten.nl
 
Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
 
POLSPOTTEN B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 
Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@polspotten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Artikel 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
POLSPOTTEN B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming
 
POLSPOTTEN B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van POLSPOTTEN B.V.) tussen zit. POLSPOTTEN B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Exact Globe Next voor de verwerking van adresgegevens, het genereren van orderbevestigingen en facturen
 • Mailchimp om jou in staat te stellen je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven. Wij maken gebruik van Mailchimp om jou e- mailings en nieuwsbrieven te sturen uitsluitend over onze producten en diensten. Wij maken hierbij alleen gebruik van jouw naam en emailadres, zoals door jou zelf ingevuld op onze website. Ook wordt het ip adres van de computer via welke jij je hebt ingeschreven geregistreerd in Campaign Monitor.
 • Social media kanalen; Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Middels deze kanalen willen wij je inspireren en op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen rond ons merk.
 
Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
POLSPOTTEN B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden
 
POLSPOTTEN B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. POLSPOTTEN B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
POLSPOTTEN B.V. maakt gebruik van Noodzakelijke Functionele Prestatie en Targeting cookies.
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Hieronder een uitgebreidere specificering van de cookies welke de POLSPOTTEN website gebruikt;
 
Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel omdat ze je in staat stellen te bewegen op de website en de mogelijkheden ervan te gebruiken. Zoals de toegang tot de beveiligde omgeving. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Ze onthouden ook niet waar je bent geweest op het internet.
 
Functionele cookies
Deze cookies onthouden de keuzes die je maakt op de website. Ze herinneren zich bijvoorbeeld je log-in gegevens. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen die je hebt aangebracht in de tekst of het lettertype te herinneren. De informatie die deze cookies verzamelen zijn anoniem en kunnen je surfgedrag op andere websites niet volgen.
 
Prestatie cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe je de website gebruikt. Bijvoorbeeld welke pagina's je het meest bezoekt. Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze cookies kun je niet gebruiken voor online reclame doeleinden.
 
Targeting cookies
Deze cookies verzamelen informatie over je surfgedrag. Ze herinneren zich dat je een website hebt bezocht en delen deze informatie met andere organisaties, zoals adverteerders. Deze cookies kunnen niet gebruikt worden voor online reclame doeleinden.
 
Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door POLSPOTTEN B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@polspotten.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
POLSPOTTEN B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Artikel 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
POLSPOTTEN B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@polspotten.nl